VR Demokrati
Särskild satsning på forskning om demokrati och offentlig förvaltning

Vetenskapsrådet stödjer på regeringens uppdrag forskning om demokrati. Just nu pågår en satsning med inriktning på demokrati och offentlig förvaltning. På den här webbplatsen hittar du information om de sju forskningsprojekt som ingår i satsningen. Beskrivningar av respektive projekt hittar du under fliken Forskning.